FC Tokyo Verdy 1969

FC Tokyo Verdy 1969

FC Tokyo Verdy 1969 - Team Stats

2017-tokyo-verdy

Von links oben:
Keiya SATO, Yuto TSUNASHIMA,  Rei KURIHATA, Hayato KADOKURA, Riku MATSUURA

Von links unten:
Koki MORITA, Seita MURAI, Masato MIURA, Ren IIJIMA, Daisuke ARAKI